Rreth Nesh

Copier Computer Center është kompania më e rëndësishme në fushën e rimarketingut në Shqipëri. Objektivi i  CCC është zgjerimi i tregut që përdor produkte IT-system, duke qenë selektiv në përdorimin e produkteve më cilësore.

Profesionalizmi i personelit,  cilësia e produkteve si dhe ofrimi i tyre, si dhe shërbimeve me kosto të mira përbën bazën e punës tonë. Filozofia  e punës sonë  është afërsia me  klientin.  Duke i parë gjërat nga perspektiva e klientëve tanë dhe duke e konsideruar  biznesin e tyre , biznesin tonë.  Klientët tanë njohin të mirat e kësaj mbështetje inteligjente dhe me vlerë të shtuar nëpër të gjitha fazat e investimeve të tyre në fushën e teknologjisë.

Qëllimi ynë është të kombinojmë në mënyrë efektive  shërbimin professional  IT me vlerat shoqërore,  të ofrojmë gjithmonë zgjidhje të leverdishme për tregun dhe jo vetëm të shesim paisjet teknologjike. Do tentojmë zgjerimin e sektorëve të shërbimit për të rritur shkallën e punësimit, të mbrojmë mejdisin duke e zgjeruar këtë biznes, i cili në të gjithë vendet e bashkimit europian konsiderohet si biznes i gjelber, mbrojtje e të mirave materiale që ka prodhuar njerëzimi dhe njëkohësisht mbrojtja e mjedisit.

Copier Computer Center është ndërtuar mbi bazën e konceptit të kompanive të ngjashme
të vendeve të Bashkimit Europian. Ne jemi të bindur se projekti ynë është në gjendje të përfaqësojë një destinacion shumë të rëndësishëm për novacionin në vendin tonë,  është pika e kontaktit për këdo që kërkon zgjidhje në fushën teknologjisë dhe inovacionit.

Bashkëpunimi me kompani të rëndësishme në vendet e Bashkimit Europian si Gjermani dhe Angli, na ka krijuar mundësi të mëdha për të përgatitur profesionistë. Partnerët tanë më të mëdhenj janë të gatshëm të na ofrojnë në çdo periudhë të vitit, mundësi trajnimi dhe praktike pranë kompanive të tyre, për sisteme IT, kompjutera, laptopë,  printera, fotokopje.