apple-moonlit-wallpaper-3 Dy modele të MacBook Air: 1-A1370 gjenerata e dytë; 2-A1465 gjenerata e tretë.