t2300-a

Printer  dhe skaner profesional me gjërësi 44inch/113cm skanimi dhe printimi

Lidhje gigabit në rrjetin kompjuterik

Cilësi skanimi deri në 2400 x 1200 dhe 1200 x 1200 printim në letër fotografike

Diskun e ngurtë (HDD) me madhësi 160 GB

28 sekonda për faqe A1D ose 103 faqe A1/D për orë

Zgjidhje ideale për studio profesionale